De belangrijke waarde van VacciCheck

Waarom is VacciCheck een goede betrouwbare test?

 • Een serologische ELISA test – binding van antilichamen aan enzymen waardoor je de hoeveelheid antilichamen (maternale, na doormaken ziekte en na vaccinatie) in het bloed kan meten. 
  Het is een semi-kwantitatieve test.
  ELISA testen worden als meest betrouwbaar beschouwd voor het testen van antilichamen in bloed.
 • Slechts 1 druppeltje bloed nodig.
 • De waarden van de hoeveelheid antilichamen in het bloed worden gemeten in S0 tm S6.
 • S0 en S1 – vaccinatie nodig.
  S2 – antilichamen zijn aanwezig maar in mindere mate: Advies opnieuw titeren over 1 of 2 jaar om te zien of de hoeveelheid antilichamen stabiel blijft. Bij daling naar S1- S0 is het advies om te vaccineren.
  S3 tm S6: voldoende antilichamen aanwezig. Over drie jaar opnieuw titeren. Voor die termijn maakt het niet uit of een dier S3 heeft of S6. Onderzoekers zeggen dat bij deze uitslag een dier vermoedelijk levenslang is beschermd tegen geteste ziekten. De consensus/ WSAVA heeft bepaald dat de maximale periode 3 jaar is. 
 • Door deze genuanceerde uitslagen kan een dierenarts heel precies het verloop van daling of stijging van antilichamen meten. Dit is van belang om goed te kunnen beoordelen wanneer een dier opnieuw moet worden gezien voor een titerbepaling. Dit is noodzakelijk bij pups en kitten, maar ook voor oudere dieren is het waardevol om het verloop van de aanwezigheid van antilichamen in het bloed te kunnen volgen. Wellicht is het beter om een ouder dier sneller terug te zien, als je ziet dat de antilichamen ten opzichte van een vorige bepaling aan het afnemen zijn. Effectief beschermen is maatwerk.
 • VacciCheck heeft een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. 
 • Wetenschappelijke onderbouwing is een voorwaarde voor registratie. VacciCheck is geregistreerd door USDA (USA), CFIA (Canada) MAFF (Japan)
 • Er is al ruim 20 jaar wereldwijd ervaring met VacciCheck in de praktijk.
 • VacciCheck is als enige titertest erkend als betrouwbaar door WSAVA en is opgenomen in de WSAVA Guidelines 2016.
 • De betrouwbaarheid – sensitiviteit en specificiteit – is bepaald aan de hand van de gouden standaard (WSAVA Guidelines 2016), waarbij de waarde S2 als positief wordt beschouwd.
 • VacciCheck heeft de steun van belangrijke key opion leaders als Jean Dodds, Michael Day, Richard Ford en Ron Schultz. Zij zijn belangrijke sleutelfiguren in vaccinatie-onderzoek en ontwikkeling.
 • De WSAVA eist dat het resultaat van de test zichtbaar wordt opgenomen in het dierenpaspoort. Het stripje van VacciCheck is eenvoudig daarin te plakken. Omdat de kleur van de stippen gefixeerd worden tijdens de test, is de uitslag jaren later nog steeds zichtbaar.

Het wordt steeds eenvoudiger

Voor dierenartsen die starten met VacciCheck kan de test in het begin best ingewikkeld en omslachtig lijken. Na het afnemen van een druppeltje bloed bij hond of kat, moeten er 8 stappen worden doorlopen van elk 1, 2 of 5 minuten. De totale doorlooptijd van de test is 23 minuten. Daarna kan het resultaat handmatig met de bijgeleverde CombScale worden afgelezen. Dierenartsen die al langer werken met VacciCheck verzekeren allemaal dat de werkwijze een kwestie van wennen is en gemakkelijk - zelfs tussen ander werk door - te doen is, ook voor paraveterinairen. 

Om het dierenartspraktijken nog gemakkelijker te maken heeft Biogal verschillende tools ontwikkeld:

 • Een Platewarmer brengt de test in 10 minuten op de juiste (20-25 graden) temperatuur brengt. Hierdoor is de test sneller gebruiksklaar als het uit de koelkast komt.
 • De CombCam: dit is een apparaatje wat de uitslag geautomatiseerd afleest.
 • De RoboComb: een robot die de hele test geautomatiseerd uitvoert.

Waarom een titerbepaling?

 • Voor vaccinatie ’op maat’, waardoor onnodig vaccineren wordt beperkt. Dit is vooral belangrijk bij dieren die eerder gevoelig hebben gereageerd op vaccinaties of bij zieke dieren met bijvoorbeeld een auto-immuunziekte of epilepsie.
 • Voor het opstellen van een individueel vaccinatieschema voor pups. Evidence-based practice heeft aangetoond dat VacciCheck helpt bij het bepalen van het beste moment om te starten met vaccineren. Maternale immuniteit speelt hierbij een rol.
 • Om te controleren of vaccinaties zijn aangeslagen.
 • Als check bij honden of katten van een half jaar of één jaar om te controleren of er na de vaccinatie voldoende antilichamen zijn aangemaakt en om te bepalen of een aanvullende vaccinatie zinvol is.
 • Als check bij oudere dieren om te bepalen of ze voldoende beschermd zijn.
 • Om de beschermingsgraad te bepalen als de vaccinatiestatus onbekend is of bij dieren waarvan de papieren mogelijk niet correct zijn (o.a. vervalste vaccin etiketten, leeftijden die niet kloppen). Dit kan mogelijk voorkomen bij honden en katten uit het buitenland.
 • Bij fokteven en fokpoezen ruim voor de dekking. Zo meet je of ze voldoende antilichamen hebben om aan hun toekomstige nestje maternale bescherming mee te geven.