Contact

Wat doen we met uw gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina om u te faciliteren met ons in contact te komen. We hebben uw naam nodig om u persoonlijk aan te kunnen spreken in een eventuele reactie van ons aan u. We hebben uw e-mailadres nodig om u een antwoord te kunnen sturen. We hebben uw bericht nodig om te weten waar het over gaat :-)

De ingezonden gegevens worden per e-mail gestuurd naar ons e-mailadres. Ze worden niet in de website opgeslagen.

Leer meer over uw privacy op deze website.