Betrouwbaarheid VacciCheck

Geen enkele test is 100% betrouwbaar. Voor een vaccinatie geldt hetzelfde. Na een vaccinatie zonder titerbepaling heb je geen enkele garantie dat deze ook daadwerkelijk is aangeslagen.

VacciCheck  wordt door de World Small Veterinary Association gezien als een betrouwbare test met een goede voorspellende waarde.

VacciCheck Canine en Feline zijn door een onafhankelijk laboratorium gevalideerd en gecorreleerd met de gold standard voor virus neutralisatie- en hemagglutinatie inhibitie tests.

Betrouwbaarheid VacciCheck Canine

VacciCheck Canine 

Sensitiviteit  

Specificiteit  

Nauwkeurigheid 

Infectieuze hepatitis 94% 93% 93%
Parvo 88% 100% 91%
Distemper 100% 92% 97%

 

Betrouwbaarheid VacciCheck Feline

VacciCheck Feline   

Sensitiviteit  

Specificiteit  

Nauwkeurigheid 

Panleukopenie 89% 98% 93%
Herpes 93% 96% 92%
Calici 90% 91% 88%

 

Voor meer informatie over sensitiviteit, specificiteit en nauwkeurigheid: zie uitleg van enkele begrippen.