Wat is VacciCheck?

Precies genoeg vaccineren: niet meer en niet minder

U heeft uw huisdier van jongs af aan keurig laten vaccineren. Logisch dat u ervan uitgaat dat het goed beschermd is. Maar is dat ook zo? Werkt een vaccinatie wel altijd?

VacciCheck is een betrouwbare test die antilichamen (antistoffen) in het bloed meet tegen de meest voorkomende besmettelijke virusziekten bij de hond, kat en fret. Wanneer er voldoende antilichamen zijn, dan is het dier beschermd en heeft vaccineren geen enkele zin. Een vaccinatie zal dan niets doen en de bescherming zal niet toenemen. Mocht er uit de titerbepaling komen dat de hond of kat niet optimaal beschermd is dan kan er zo passend mogelijk gevaccineerd worden. Dus niet klakkeloos alles vaccineren, ook niet eens per 3 jaar, maar eerst meten en dan pas handelen! Dat is dus écht op maat vaccineren!
 
Wat niet gegeven wordt, kan ook niet voor problemen zorgen. Dus zeker voor gevoelige dieren met bijvoorbeeld een auto-immuunziekte, epilepsie, huid- en vachtproblemen, allergieën en dieren die heftig reageren op vaccinaties is titeren een grote uitkomst omdat zij nu ook geen trigger krijgen door een vaccinatie waardoor de klachten weer kunnen verergeren.
 

Moment van vaccineren bepalen voor puppies en kittens

VacciCheck meet niet alleen de antilichamen die ontstaan zijn na een vaccinatie of een besmetting, maar ook de tijdelijke (maternale) antilichamen die pups en kittens van de moeder meekrijgen vlak na de geboorte. Zolang deze nog aanwezig zijn is de kans groot dat een vaccinatie niet aanslaat. Door pups en kittens al vanuit het nest te titeren, krijgt men een duidelijk beeld van de snelheid waarmee deze maternale antilichamen verdwijnen en kan er op hét juiste moment gevaccineerd worden. In plaats van meerdere vaccinaties kan er in de meeste gevallen worden volstaan met slechts één vaccinatie. Vanaf 3 weken na deze vaccinatie wordt een controle titer geadviseerd om te checken of de vaccinatie goed en volledig is aangeslagen.
De praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat vooral deze dieren torenhoge titers hebben. Het is goed mogelijk dat die ene vaccinatie, die op het juiste moment gegeven is, wel eens levenslang bescherming kan bieden. Dit kun je controleren door bij volwassen dieren om de 3 jaar een titerbepaling te laten uitvoeren.
 

VacciCheck test op de volgende ziekten:

Hond:
  • Infectieuze hepatitis (besmettelijke leverontsteking) (CAV-1 en CAV-2)
  • Parvo (CPV)
  • Distemper (ook wel hondenziekte of ziekte van Carré genoemd) (CDV)
Kat:
  • Panleukopenie (kattenziekte) (FPV)
  • Niesziekte (herpes) (FHV-1 of FHeV-1)
  • Niesziekte (calici) (FCV)
Fret:
  • Distemper (ook wel hondenziekte of ziekte van Carré genoemd) (CDV)

Hoe werkt het?

Voor elke ziekte kan er een andere titer worden gemeten en afhankelijk van de hoogte van de titer moet er wel of niet zoveel mogelijk op maat worden gevaccineerd. Helaas zijn nog niet alle vaccins los verkrijgbaar dus dit is mede afhankelijk van het aanbod van de producenten van de vaccins. Het voordeel van de VacciCheck titertest ten opzichte van een laboratoriumtest is dat er maar één druppeltje bloed nodig is en dat de uitslag binnen een half uurtje bekend is. Het is niet belastend voor het dier en minder pijnlijk dan een vaccinatie.
 
De uitslag wordt getoond op een wit kunststof stripje met daarop maximaal 4 stippen. Houd het stripje vast op het breedste gedeelte en lees van boven naar beneden af. De bovenste stip geeft, ongeacht de kleur, altijd de waarde van S3 aan. De S staat voor Score en waardes van 3 en hoger geven bij volwassen dieren aan dat het dier de eerstkomende 3 jaar geen vaccinatie nodig heeft. Daaronder volgen de titers voor de ziekten waarop we testen in de volgorde zoals hierboven vermeld. Wanneer de uitslag lichter is dan de controlestip betekent dat niet automatisch dat er gevaccineerd dient te worden. Dit is afhankelijk van de exacte waarde maar ook de individuele omstandigheden per dier kunnen meetellen om tot een goed advies te komen.
 
Bij jonge dieren (tot ca. 1 jaar) gelden andere adviezen in verband met de maternale immuniteit en de ontwikkeling van het immuunsysteem gedurende het eerste levensjaar. De waardes kunnen handmatig afgelezen worden middels de CombScale of via speciale software met de computer. Bij een waarde van S0 en/of S1 volgt in principe altijd een vaccinatie-advies.

 

Voorbeeld van hoge titers.

 

VacciCheck is een ELISA-test. ELISA is de afkorting van Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay. Het is een test (assay) waarin een antistof reageert (immuno) op een antigeen (bijvoorbeeld parvovirus) dat gebonden is aan een plastic oppervlak (sorbent). Om die reactie meetbaar te maken, wordt een enzym gebruikt (enzyme-linked) dat een kleurreactie kan opwekken.