De belangrijke betekenis van S2

Door dierenarts Paulien Visser

Het motto van de VacciCheck is ‘Meten is weten!’ In plaats van ‘blind’ te vaccineren volgens het schema van de farmaceut, wordt er met de VacciCheck eerst gekeken of vaccinatie wel nodig is. Bij een goed beschermd dier voegt vaccinatie namelijk niets toe. Beschermd is beschermd, deze bescherming kan je niet nog verder verhogen of verbeteren. Andersom, vaccinaties slaan om verschillende redenen niet altijd aan. Gevaccineerd betekent dus niet automatisch beschermd, om dit zeker te weten kan je een titerbepaling doen. Een controletiter doe je 4 weken na de vaccinatie. 

Advies bij volwassen hond en kat 

Met VacciCheck worden antilichamen tegen verschillende ziekten gemeten. Bij honden hebben we het dan over, CAV-1 en CAV-2, CPV en CDV (Besmettelijke hepatitis, Parvo en Distemper) en bij de kat over FPV (kattenziekte of Panleukopenie). Bij katten wordt ook op FHV-1 en FCV (niesziekte) getiterd (dezelfde als in de vaccins), maar omdat niesziekte ook door andere virussen kan worden veroorzaakt geeft een vaccinatie geen garantie op volledige bescherming van de kat. 

VacciCheck geeft een testresultaat per ziekte op een schaal van S0 t/m S6.

S3 t/m S6: positief  ⇒ er zijn voldoende antilichamen aanwezig, het dier is goed beschermd
S2: zwak positief    ⇒ er zijn voldoende antilichamen aanwezig, het dier is goed beschermd
S0 en S1: negatief ⇒ onvoldoende antilichamen zijn aanwezig, het advies is om te vaccineren
 
S6 klinkt natuurlijk geweldig, dit is de hoogste titer, maar het is goed om te weten dat S5, 4 en 3 net zo goed betekent dat het dier beschermd is. Bij deze uitslagen bij een volwassen dier wordt meestal afgetekend voor 3 jaar. Dat is net zo lang als afgetekend zou worden na een vaccinatie.

S2 is een iets lagere, maar nog wel beschermende titer. Bij dieren met een S2 wil je weten of de hoeveelheid antilichamen stabiel is of dat de hoeveelheid aan het dalen is en vaccinatie wellicht volgend jaar wel nodig is. Daarom worden dieren met waarde S2 niet voor 3 jaar afgetekend, maar worden zij meestal het jaar erop weer getiterd. Is de waarde stabiel gebleven, dan mag worden afgetekend voor 3 jaar. Is de waarde gedaald, dan is het inmiddels tijd geworden om het dier weer te vaccineren.