Geroezemoes op Facebook

Plotseling verscheen een negatief artikel over VacciCheck in de besloten Facebookgroep “alles over titeren”. Deze groep heeft als doel het bewustzijn van mensen omtrent onnodig vaccineren te vergroten. Een geweldig streven vinden wij. Precies daarom werd VacciCheck ontwikkeld: om onnodig vaccineren te voorkomen! 

Met het artikel wordt een jarenlange samenwerking gestopt. Overigens blijkt VacciCheck zelf niet het probleem (“Is het nu een slechte test? Nee, zeker niet!”), het “gaat vaak mis” bij afname en interpretatie van de uitslag. Distributeur NML health wordt verweten dierenartsen onvoldoende op te leiden in het juist afnemen van de test. Om die reden besluiten de groepsbeheerders per direct te stoppen met de ondersteuning en promotie van VacciCheck. Ze adviseren vervolgens een minder specifiek alternatief.  

Voor de duidelijkheid:

NML health betreurt de inhoud van het artikel. Niet vanwege de conclusie, maar de inhoudelijke valsheid geeft aanleiding om met een reactie te komen. Er worden ieder jaar 2000 testkits afgenomen, 24000 honden en katten getiterd met nog geen 0,2 ‰ onjuist gelezen uitslagen.

NML health staat achter dierenartsen en voor diergezondheid.

Dat dierenartsen worden weggezet als onbekwaam, niet in staat om een uitslag te interpreteren stuit ons tegen de borst. Er komen maar weinig vragen binnen over de duidelijke handleiding, ook niet tijdens de VacciCheck Academy dagen, die juist bestaan om artsen te trainen. Wel wordt de lezer van het artikel duidelijk dat de schrijver persoonlijk gemotiveerd is. Hoor en wederhoor is niet toegepast. Ook goed om te vermelden: de mens uit het artikel is inderdaad een voormalig werknemer. 

Dieren voorop!

Bij NML health heerst een dynamische beestenboel. We doen alles voor dieren! Waarden als eerlijkheid, deskundigheid en het streven naar beter zitten in de kern van NML health. VacciCheck past naadloos in onze visie. Wie er twijfel over heeft, kan zelf onderzoeken welke test betrouwbaarder is. Sneltesten, zoals het voorgedragen alternatief voor VacciCheck, hebben een brede marge. De uitslag is ja of nee. Dat is een simpele versie van de werkelijkheid en minder duidelijk dan de VacciCheck. VacciCheck is een ELISA-test en op de drie onderdelen meer dan 90% betrouwbaar. 

Dierenartsen die zich meer willen verdiepen in de werking van het immuunsysteem, het effect van vaccinaties en het gebruik van VacciCheck kunnen zich hieronder aanmelden. Twijfel over de uitslag? We kijken er samen naar. 

Diereneigenaren die de uitslagen beter willen begrijpen, vraag de uitleg aan je dierenarts, bij twijfel kijken we graag met jullie mee.

NML health wil met liefde een ieder die zich zorgen maakt helpen aan duidelijkheid. Dat doen we in dit geval alleen via telefoon of per e-mail. Om moddergooien te voorkomen, reageren we niet op sociale media. 

Meld je hier aan