Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid verwijst naar de mate van overeenstemming tussen de resultaten van de diagnostische test in een studie en die van de referentietest waarmee de test vergeleken wordt. 

Je kunt bovenstaande beschrijving ook schematisch weergeven. De formule hieronder verduidelijkt dit verder: