Nieuwe lijst VacciCheck dierenartsen

Op de websites VacciCheck.nl en NMLhealth.com hanteren wij vanaf augustus 2019 een nieuwe eigen lijst VacciCheck dierenartsen. Hiermee koppelen we ons los van de lijst 'gekwalificeerde dierenartsen' zoals die door de Facebookgroep 'Titeren met VacciCheck' wordt gehanteerd.

Integratie in plaats van kwalificatie VacciCheck

De Facebookgroep Titeren met de Vaccicheck wordt beheerd door een vrijwilligersgroep en is altijd onafhankelijk geweest van NML health. NML health waardeert het werk van deze groep zeer, heeft wel altijd een goed contact gehad met de groep en is ook enige ondersteuning gaan bieden toen het werk enorm opliep. De groep is ook ‘eigenaar’ van de lijst met gekwalificeerde dierenartsen. Tot augustus 2019 werd deze kaart ook weergegeven op VacciCheck.nl. 

Wat betreft de promotie van dierenartspraktijken met VacciCheck in hun vaccinatieprogramma bleken de visies uiteen te lopen. Waar de Facebookgroep kwalificatiecriteria aan dierenartsen stelt om op een locatielijst van gekwalificeerde dierenartsen genoemd te worden, kiest NML health voor een andere weg. Op de lijst op de websites vaccicheck.nl en nmlhealth.com hanteren wij het criterium van een actieve integratie van VacciCheck in de praktijk. NML health wil absoluut niet op de stoel van de dierenarts gaan zitten. Wel ziet NML health voor zichzelf een taak weggelegd om – zoals ze al sinds de introductie van VacciCheck doet – dierenartsen op te leiden en te begeleiden in het juiste gebruik en interpretatie VacciCheck. 

De nieuwe lijst van dierenartsen op VacciCheck.nl en nmlhealth.com zal praktijken weergeven die VacciCheck actief hebben geïntegreerd in hun praktijkvoering en/of zorgplan. Dat wil zeggen, zij voeren zeer regelmatig titerbepalingen uit, informeren eigenaren over de mogelijkheid van titeren en geven eigenaren de benodigde informatie. Per praktijk zal worden aangegeven of zij volwassen honden, pups, volwassen katten en/of kittens titeren. 

Ondersteuning aan dierenartsen

NML health biedt ondersteuning aan dierenartsen en para-veterinairen die VacciCheck (willen gaan) gebruiken op de volgende manieren:

  • De website www.vaccicheck.nl inclusief een afgeschermd gedeelte ‘informatie voor dierenartsen’ met o.a. handleidingen, vakliteratuur en publicaties, agenda en webinars.
  • De chatfunctie op www.vaccicheck.nl waar vragen worden gesteld en -dagelijks- beantwoord.
  • Ondersteuning en beantwoording van vragen telefonisch en per e-mail. 
  • Het organiseren van ‘VacciCheck Academy’s’, dit zijn middagen/avonden met zowel een theoretisch gedeelte als een praktisch gedeelte waarin alle ins- en outs over de uitvoering en interpretatie van de VacciCheck aan de orde komen.
  • Er wordt training aan dierenartsengroepen op locatie gegeven.
  • Eventueel binnenkomende klachten van dierenartsen of diereigenaren worden opgepakt en indien nodig besproken met de producent.

De ondersteuning wordt geboden door dierenarts Paulien Visser met behulp van haar collega’s van NML health en Biogal, de producent van de VacciCheck.

Door middel van alle genoemde training en ondersteuning zorgt NML health ervoor dat de VacciCheck goed wordt toegepast. Zoals aangegeven houdt NML health wel een vinger aan de pols en zullen eventuele klachten worden onderzocht en besproken. De lijst zal worden bijgehouden, nieuwe dierenartsen zullen worden toegevoegd en zij die nauwelijks of geen gebruik meer maken van de VacciCheck zullen van de lijst worden verwijderd. De verantwoordelijkheid voor diergeneeskundig handelen ligt echter altijd bij de dierenarts.

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag, per e-mail of telefonisch op telefoonnummer +31 (0)294 45 58 88.

Met vriendelijke groet,
Team VacciCheck - NML health