Sensitiviteit

Een test met een lage sensitiviteit geeft bij dieren die wél antilichamen hebben, aan dat ze deze niet hebben. Zij krijgen onterecht een uitslag dat ze niet goed beschermd zijn (een fout-negatieve uitslag).
Je kunt bovenstaande beschrijving ook schematisch weergeven. De formule hieronder verduidelijkt dit verder: