Praktijkvoorbeelden

Hier zien we de bloedafname uit de voorpoot van een pup. Er is maar erg weinig bloed nodig. De oranje conus van de naald is slechts halfvol en dit is meer dan voldoende.

 

In dit voorbeeld zien we bovenaan de positieve referentie stip en vervolgens de stippen voor infectieuze hepatitis, parvo en distemper.

Stripje 4: Hier ontbreekt duidelijk de stip voor parvo. Deze hond is hier dus niet tegen beschermd en moet gevaccineerd worden met een parvo vaccin. De rest is in orde.

Stripje 5: Alle stippen zijn gelijk of donkerder dan de positieve referentie stip. Deze hond is perfect beschermd.

Positieve referentie
Infectieuze hepatitis
Parvo
Distemper

 

Een stripje van een 10 weken oude pup die nog niet is gevaccineerd. Indien het klassieke vaccinatieschema zou zijn gevolgd, dan zou deze pup nu al 2x gevaccineerd zijn.  De kans dat deze vaccinaties zouden aanslaan, zijn zo goed als nihil.
De onderste stip is 1 tint lichter dan de bovenste positieve referentie stip maar nog steeds donker genoeg om ervoor te zorgen dat een vaccinatie niet effectief is. Over 3 weken wordt deze pup opnieuw getiterd. Indien de waarden negatief zijn wordt hij gevaccineerd en 4 weken later opnieuw getiterd ter controle.

Het linker stripje is van een hond van 13 maanden oud. Deze hond is ondanks 3 vaccinaties op 6, 9 en 12 weken, niet beschermd tegen parvo.
De hond is vervolgens met een los parvo vaccin ingeënt en is 4 weken later getiterd om te controleren of de vaccinatie is aangeslagen.
Dit is duidelijk te zien op het rechtse stripje. De 3e stip van boven is de parvo stip en deze is nu donker.

Linker afbeelding: Het meest linkse stripje is van een teef die ruim voor de dracht is getiterd. Ze heeft hoge titers voor alle ziekten. De overige stripjes zijn van haar pups die op 7 weken getiterd zijn. Ondanks het feit dat deze pups allemaal biest hebben gedronken zijn ze op 7 weken al niet meer beschermd en kregen ze een enting tegen distemper, hepatitis en parvo (DHP).

Rechter afbeelding: 5 van de 7 pups werden 5 weken na de vaccinatie opnieuw getiterd ter controle of deze effectief is geweest. Pup 4 heeft geen antilichamen tegen parvo en werd opnieuw gevaccineerd met een los parvo vaccin. De overige pups hebben hele hoge antilichaamtiters voor alle ziekten en zijn dus prima beschermd. Omdat ze nog erg jong zijn worden ze voor de zekerheid over een jaar nog een keer getiterd.

Rechter stripje: Deze hond is in 2011 getiterd en heeft hoge titers voor alle ziekten.

Linker stripje: Dit is dezelfde hond 6 jaar later. In de tussenliggende periode is deze niet meer gevaccineerd. Zoals duidelijk te zien is zijn de antilichaamtiters nog bijna identiek aan die van 2011. Over 3 jaar wordt deze hond volgens de richtlijnen van de WSAVA opnieuw getiterd.

Dit is een hondje van 11 jaar oud. Hij heeft als pup 1 DHP-vaccinatie gehad en is nu 11 jaar later nog steeds beschermd. De 2e en 4e stip zijn iets lichter dan de positieve referentie, maar dit is voldoende om bescherming te bieden.

Linker stripje: deze 3-jarige hond werd ondanks een positieve antilichaamtiter voor parvo, toch gevaccineerd met een los parvo vaccin.
Rechter stripje: de hond werd een jaar na deze overbodige vaccinatie ter controle opnieuw getiterd. Het is duidelijk zichtbaar (3e stip van boven), dat deze vaccinatie geen enkel effect heeft gehad op de hoogte van de titer. De hoeveelheid antilichamen in het bloed is niet gestegen.
Een hond vaccineren met positieve antilichaamtiters is dus volstrekt zinloos.

Hond 7 en 9 zijn jonge honden die 3 keer als pup gevaccineerd zijn en bij wie de vaccinaties niet goed zijn aangeslagen. Hond 7 is niet beschermd tegen parvo en werd gevaccineerd met een los parvo vaccin. Hond 9 is niet beschermd tegen infectieuze hepatitis en parvo en kreeg de volledig DHP-cocktail. Na 4 weken werden ze opnieuw getiterd om te controleren of de vaccinaties nu wel effectief zijn geweest.
De rest van de honden zijn volwassen dieren die ook op volwassen leeftijd gevaccineerd zijn. Ze zijn allemaal goed beschermd en worden over 3 jaar opnieuw getiterd.

Een prachtig voorbeeld van 4 pups uit hetzelfde nest.
Het meest linkse stripje is van een pup die na de bevalling slecht heeft gedronken en dus weinig of geen biest met antilichamen van de moeder heeft binnengekregen. Hierdoor was hij ten tijde van de DHP-vaccinatie die hij op 8 weken kreeg niet meer beschermd en sloeg het vaccin meteen aan. Door 1 vaccinatie op het juiste moment is deze pup dus geïmmuniseerd.

De andere pups die wel goed hebben gedronken, hadden tijdens de vaccinatie nog voldoende maternale antilichamen tegen parvo, waardoor deze niet is aangeslagen. Deze pups kregen een los parvo vaccin toegediend en moeten over 4 weken ter controle opnieuw worden getiterd.

Bij deze fokker was er een verdenking van parvo in de roedel. Uit voorzorg werden alle teven en de pups, die 2 en 3 weken oud waren, getiterd. Het meest linkse stripje op elke foto is de teef, de rest van de stripjes is van de pups. Alle drie de teven hebben positieve antilichaamtiters voor parvo en ook de pups zijn maternaal nog prima beschermd. Dankzij de titerbepaling met VacciCheck hoefde deze fokker zich geen zorgen meer te maken.

Een voorbeeld van een correct ingevuld Europees paspoort. Deze hond heeft positieve antilichaamtiters voor HCC (infectieuze hepatitis), CPV (parvo) en CDV (distemper) en wordt over 3 jaar opnieuw getiterd.